01 Eylül 2007

qırıx bir xayalsin artıx


aykırıanlamlararayıpdurmagüzbitersularköpürürd
ekapanmazgülüşününaçtığıyarauçurumolurcella
tolurhergecehergeceyenidenbirtalanbaşlaracıseso
lursesdelibiryağmureskibireylülegirerizböylecesığ
ındığımheryeradınlaanılırbengirerimsokağıdevriye
lerbasarbirdegülüşüneklenirkimliğimeahmettelli